Monivuotisia lajeja

3 tuotetta
Monivuotisia lajeja

Monivuotisten kasvien seokset sisältävät sekä no­pe­asti että hitaasti itäviä/kehittyviä lajeja. Kaikkien kas­vi­en kehit­ty­mi­nen kukkimisikään vie useita vuosia. Sie­­me­net voidaan kylvää joko syksyllä tai ai­kai­­sin ke­­väällä. Osa siemenistä vaatii kylmä­kä­sit­te­lyn. Pa­ras tulos saadaan, kun kylvetään juu­­­ririkka­ruo­­hoista puhdistettuun, kosteaan maahan. Huom! Kaikkien lajien siemenet eivät välttämättä idä 1. kesänä.

Alakategoria


http://apteekkifi.com/osta-finasteride/