REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.  Laatimispäivämäärä 2.5.2017

REKISTERIN NIMI 

Maatiainen  verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Maatiainen ry

Y-tunnus: 1109573-8

Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maija Manninen, toimisto@maatiainen.fi

REKISTERIN NIMI

Maatiainen  verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄMISEN PERUSTE

Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT  JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen ja/tai tilanneiden asiakkaiden perustietoja, joita asiakas on itse antanut rekisteröityessään verkkokauppaan ja tehdessään tilauksia, kuten:

henkilötiedot (sukupuoli, nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, ikä)

salasana ei ole luettavassa muodossa

rekisteröintipäivä, ja id-numero

ostoskorit, tilaukset ja tuotteet, viestit

halukkuus vastaanottaa Maatiaisen verkkokaupan uutiskirjeitä

mahdollinen Maatiainen yhdistyksen jäsenyys

Maatiainen verkkokaupan keräämät ja tallentamat tiedot voivat olla ainoastaan sellaisia, joiden kerääminen ja tallentaminen ovat tavanomaista verkkosivustoilla ja kaupankäynnissä tai yhteistyökumppanuuksissa. Maatiainen verkkokauppa voi kerätä ja tallentaa tietoja vain, jos se on keskeistä rekisterin käyttötarkoitusta varten.TIETOJEN LUOVUTUS

Kaikkia kerättyjä ja tallennettuja tietoja säilytetään yksityisinä ja luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen henkilön nimenomaista suostumusta. Mitä tahansa tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisille ilman asianomaisen henkilön suostumusta, mikäli tietojen luovuttaminen on pakollista lakien tai asetusten mukaan.

Kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolelle.

  1. REKISTERIN SUOJAUS

Kerättyjä ja tallennettuja tietoja säilytetään ICT palveluntarjoajayritys Nebulan palvelimilla. Säilytettäviin tietoihin on pääsy ainoastaan Maatiainen yhdistyksen verkkokaupasta ja tietosuoja-asioista vastaavalla henkilöstöllä.

  1. TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Maatiainen ry

Stenbäckinkatu 8
00250 Helsinki