Merkkejä & lyhenteitä 

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti ikä-sarakkeeseen:

*                          = alle 10 vuotta, nuori kanta
**                        = 10–20 vuotta, nuorehko kanta
***                      = yli 20 vuotta, melko vanha kanta
****                    = yli 50 vuotta, vanha kanta
(lk)                       = ulkomailta peräisin oleva luonnonkanta
lk                         = kotimainen luonnonkanta
 

Luonnonkasveilla ei ole ”ikää”, nehän ovat kasva­neet täällä kauan ja sopeutuneet oloihimme. 

Viljelytapa
L = Luomuviljelty
 

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen yk­­­silön iän, josta siemenet on kerätty. 

E-S                      = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I–II)
K-S                      = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III–V)
P-S                      = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI–VIII)
ap.                       = alun perin

 

= Hyvä tai erinomainen perhosten ra­vintokasvi.

= Hyvä tai erinomainen mehiläisten ja muiden mesipistiäisten ravintokasvi.

= Hyvä tai erinomainen lintujen ravinto­kasvi.

= Houkuttelee kärpäsiä.

= Houkuttelee kovakuoriaisia.

= Kasvi tai jokin sen osa on myrkyllinen. 

 

Kuvauksissa käytettyjä lyhenteitä: 

 

Suositeltava kasvupaikka:
Aur                      = aurinkoinen kasvupaikka
Pvar                     = puolivarjoinen kasvupaikka
Var                      = varjoinen kasvupaikka 

 

Kukinta-aika:
V–VI = kukintakuukaudet on ilmoitettu roomalai­silla numeroilla, tässä siis touko–kesä­kuu. 

Puuvartisille kasveille on ilmoitettu lisäksi menes­ty­­misvyöhykkeet I–VIII.