Kylmäkäsittely

Monien ruohovartisten puutarha- ja luonnonkasvien sekä puiden, pensaiden ja köyn­nös­ten siemenet vaativat kylmäkäsittelyn, ennen kuin ne pystyvät itämään. Kylmä­käsittely poistaa sie­menissä olevan lepotilan. Yksinkertaisimmillaan kylmäkäsittely tarkoittaa sitä, että siementen täytyy olla kosteassa mullassa 0–5 asteen lämpötilassa 6–8  viik­koa.

Siementen kylmäkäsittely 

 • Siemenet kylvetään laatikkoihin tai ruuk­kuihin kos­te­­aan turve-hiekkaseokseen kevättalvella (helmi–maa­lis­kuussa).
 • Kylvöastioita pidetään huoneenlämmössä viikko, min­kä aikana siemenet kostuvat. Sitten laa­tikot tai ruukut viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, liiteriin, autokatokseen... Jos ul­ko­lämpötila pysyy kuukauden ver­ran rajoissa -3–+5 astetta, kaikki sujuu hyvin. Yö- ja päi­vä­läm­pö­ti­lan reipas vaihtelu on vain eduksi sie­me­nille.
 • Jos on pitkään kovia pakkasia tai sää lämpenee liian aikaisin, kylvöastiat on parasta viedä juures­kel­­lariin tai muuhun tasaisen viileään paikkaan. Va­­loa ei kylmäkäsittelyssä tarvita, mutta jos jotkin sie­menet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siir­tää valoisaan, puolilämpimään (10–15 astetta) paik­kaan.
 • Viimeistään toukokuussa kylvöastiat viedään ulos sellaiseen puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on help­po käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Mul­lan täytyy pysyä tasaisen kostea­na koko kylmäkä­sittely- ja itämisajan!
 • Jos kaikki on mennyt hyvin, siemenet itävät al­ku­ke­sällä säiden lämmetessä.

 

Kylmäkäsittely pusseissa

 • Siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kos­te­aa turve-hiekkaseosta tai vermikuliittia ja sul­je­taan pieneen muovi­pus­siin.
 • Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn.
 • Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja vie­­­­dään sitten kellariin, kuistille tms. Optimi­läm­pö­­tila kylmäkäsittelyn aikana on 1–5 astetta. Jää­kaappi on yleensä liian lämmin paikka.
 • Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tar­­kistetaan ja sisältöä pöyhitään.
 • Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loput­tua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenk­kiin tai -laatikkoon.
 • Siementen pitää olla kylmässä 6–8 viikkoa.

 

Luonto kylmäkäsittelee

 • Kylvä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laa­­­tikoi­hin.
 • Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa.
 • Kun hankit siemeniä keväällä ja aiot kylvää ne vas­ta syk­syllä, laita sie­men­­­pussit väljästi il­ma­viin muo­vi­rasioihin jääkaap­­piin tai kylmiöön odot­tamaan syk­syä. Siementen elinvoima säilyy vii­le­äs­sä hyvänä.